CAW Limburg

U bent hier

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen werken we samen met jou aan die vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen. In deze begeleiding willen we voorkomen dat je beroep moet doen op een tijdelijk verblijf in een opvangcentrum. Er is aandacht voor alle problemen waarmee je geconfronteerd wordt: psychisch, relationeel, financieel, materieel en sociaal.

Voor wie?

 • Je vindt het moeilijk om zelfstandig te wonen
 • Je wil graag  alleen wonen en wil daarom hier ondersteuning bij

Deze woonbegeleiding is mogelijk als je een woning huurt op de private markt of bij een sociale huisvestingsmaatschappij of OCMW. Ook wanneer je een woonst huurt bij een welzijnsorganisatie kan je beroep doen op begeleid wonen.

Wat doen we?

In deze begeleiding willen we je helpen bij alles wat je versterkt om zelfstandig te wonen. Dit kan zijn:

 • hulp bij het in orde brengen en houden van administratie
 • begeleiden in het beheren van je budget
 • praktische vaardigheden oefenen om zelfstandig te kunnen wonen
 • je begeleiden in het zoeken naar werk, het invullen van je vrije tijd, het zoeken van een dagbesteding of opleiding
 • je ondersteunen in het werken aan persoonlijke problemen, zodat je je goed in je vel voelt
 • je helpen in je contacten met anderen: zowel in huis als daarbuiten: met je buren, op je werk,  met familie of vrienden of met diensten.
 • Het geven van hulp bij opvoedingsvragen als je hieraan nood hebt
 • je vertellen waar je recht op hebt bij diensten en je helpen om hiervoor stappen te zetten.
 • voorzien dat er hulp is bij jou in huis door thuiszorgdiensten, wanneer jij dit wil
 • bemiddelen bij diensten als dat nodig is
 • je doorverwijzen als je nood hebt aan specialistische hulp

Naast begeleid wonen zijn er in het CAW vaak nog andere vormen van woonbegeleiding die je kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk te wonen, bijvoorbeeld solidair wonen, sociale pensions.

Hoe werken we?

 • Begeleid wonen  is steeds vrijwillig
 • We werken stap voor stap en jij bepaalt het tempo
 • Wij komen op huisbezoek. Het is makkelijker om met jou te werken in je eigen woonomgeving.
 • De duurtijd van begeleid wonen kan dus heel verschillend zijn. Wij passen onze begeleiding aan aan wat jij nodig hebt.
 • Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert
 • We helpen je om de stap te zetten naar algemene diensten, zoals OCMW, VDAB, huisarts, thuiszorgdiensten, mutualiteit, kinderopvang,… Jij hebt immers recht op ondersteuning door deze diensten.
 • We hebben aandacht voor de verschillende dingen die voor jou in je leven belangrijk zijn: wonen, werken, kinderen, relatie, comfort, ontspanning.
 • We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding: familie, vrienden, buurt