CAW Limburg

U bent hier

Begeleiding bij geweld en misbruik

Is er in je gezin een situatie van geweld of misbruik? Dan bieden we in het CAW begeleiding aan aan alle betrokkenen: aan slachtoffers, plegers, koppels of het hele gezin.  In deze begeleiding willen we veiligheid brengen, het geweld stoppen en voorkomen dat het geweld zich opnieuw voordoet.

Voor wie?

  • Zowel voor slachtoffers, plegers als koppels in een situatie van geweld in het gezin
  • Voor elke vorm van geweld: partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, ouderenmishandeling, stalking door een (ex-)familielid, geweld tussen kinderen in een gezin, eergerelateerd geweld of genitale verminking.

Wat doen we?

Individuele begeleiding van slachtoffers

Ben je slachtoffer van geweld of misbruik, dan werken we in deze begeleiding  in de eerste plaats rond jouw veiligheid en het stoppen van het geweld tegen jou. Daarnaast geven we bijzondere aandacht aan alle aspecten die samenhangen met deze geweldsituatie: juridische vragen, verwerken van deze geweldervaring(en), opnieuw opbouwen van zelfvertrouwen,…

Individuele begeleiding van plegers

De begeleiding van jou als pleger van geweld op een of meerdere gezinsleden kan zowel gebeuren binnen een vrijwillig als binnen een (semi-)gedwongen kader.

  • Je kan als pleger zelf deze begeleiding vragen of aanvaarden. We begeleiden je dan individueel of samen met je partner.
  • In een gerechtelijke context is deze begeleiding meestal een opgelegde alternatieve gerechtelijke maatregel.
  • Soms zet je als pleger deze stap naar begeleiding onder druk van anderen: een huisarts, OCMW of andere professionele medewerker of dienst heeft je gezegd dat je moet in begeleiding gaan om deze situatie aan te pakken. Misschien zie je zelf de zin van deze begeleiding niet in.  In het opstarten van de begeleiding zullen we dan ook werken aan de betekenis van deze begeleiding voor jou als pleger van geweld. Indien het niet gaat om gerechtelijk opgelegde hulp zullen we deze begeleiding maar opstarten als jij zelf deze begeleiding vraagt of aanvaardt.

Begeleiding als koppel bij partnergeweld of kindermishandeling

Wanneer beide partners deze begeleiding vragen of aanvaarden kan er met jullie als koppel een begeleiding worden opgestart. Indien een van beiden deze begeleiding niet aanvaardt, kan er wel met de andere partner een individuele begeleiding worden opgestart.

Tijdelijk verblijf met begeleiding in een opvangcentrum voor vrouwen of een vluchthuis

Bij begeleiding in een tijdelijk verblijf – het vluchthuis of en opvangcentrum – werken we tijdens het verblijf aan een terugkeer, wanneer jullie als partners opnieuw willen samenkomen.

Hoe werken we?

  • Het CAW biedt zowel hulp aan plegers als aan slachtoffers in een situatie van geweld in het gezin.
  • Werken aan veiligheid is een belangrijke prioriteit
  • We willen je ondersteunen en motiveren in de stappen die je zet. Vaak zal je immers je heen en weer geslingerd voelen tussen angst en hoop en onzeker zijn in de stappen die je wil zetten.
  • Soms zet je deze stap vooral door druk van buitenaf: anderen hebben je aangezet om hulp te zoeken, zien dat deze situatie niet langer houdbaar is. In de begeleiding werken we dan aan jouw eigen motivatie om stappen te zetten, te werken aan verandering. Indien na een bepaalde periode je de begeleiding niet vraagt of accepteert, wordt de begeleiding stopgezet.
  • We werken structureel samen met politie, ziekenhuizen, huisartsen, centra voor integrale gezinszorg, centra voor geestelijke gezondheidszorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling