CAW Limburg

U bent hier

Begeleiding bij relatie- en gezinsproblemen

Bij relatie- en gezinsbegeleiding ondersteunen we je bij problemen in je relatie met je partner, in de opvoeding van kinderen en jongeren of in de manier waarop jullie als gezin met elkaar omgaan.

  • We gaan samen met jou na hoe je beter in verbinding kan komen of blijven met de ander: je partner, kinderen, ouders, familie.
  • We helpen je om de impact van relatie- of gezinsproblemen op je leven te beperken en je als gezin opnieuw gelukkiger te voelen.
  • Tijdens of na een scheidingssituatie ondersteunen we je in het opnieuw vormgeven van een zinvolle relatie als ouder, partner of ex-partner

In het CAW bieden we relatie- en gezinsbegeleiding aan in elke situatie:

  • wanneer je wil werken aan een betere relatie,
  • wanneer je professionele hulp zoekt om te bemiddelen in een conflictsituatie

De begeleiding van het CAW richt zich in het bijzonder op gezinnen waarvan het gezinsinkomen lager is dan 2500 € netto per maand, eventueel vermeerderd met 200 € per kind ten laste met een maximum van 600 € (voor 3 of meer kinderen ten laste). Gezinnen met een hoger inkomen kunnen ook in aanmerking komen indien zij op het ogenblik van de aanvraag in budgetbegeleiding of -beheer zijn. Het begeleidingsaanbod van het CAW is gratis.

Begeleiding partnerrelatie

Heb je problemen met je partner of zit je met vragen over je relatie? Heb je al op verschillende manieren proberen werken aan je relatie, maar blijven er voortdurend conflicten?

In een relatiebegeleiding werkt een professionele hulpverlener met jullie als partners. Door een betere kijk op je relatie kan je werken aan een herstel in de relatie of aan een constructieve beëindiging van de relatie. Er kunnen zowel individuele gesprekken gevoerd worden als gesprekken met jullie als koppel. Meer informatie vind je op deze pagina.

Gezinsbegeleiding

Zijn er in je gezin voortdurend spanningen en heb je het gevoel dat jullie hierin vastlopen? Soms kan door deze problemen de verbondenheid tussen alle gezinsleden verloren gaan. Je verlangt dat de rust terugkeert.

In een gezinsbegeleiding wordt met alle gezinsleden de situatie verkend en besproken. Jullie werken aan een andere manier van communiceren binnen het gezin. De hulpverlener bemiddelt bij conflicten en op die manier leer je in de praktijk ook anders omgaan met problemen die zich stellen. Meer informatie vind je op deze pagina.

Begeleiding in een scheidingssituatie

Een scheiding is zowel voor partners als voor kinderen in een gezin een stressvolle situatie.

Begeleiding in een echtscheidingssituatie kan de ruimte geven om met een professionele hulpverlener te spreken over de beleving en verwerking van de echtscheiding, het opvoeden van kinderen en de gevolgen voor jullie als ouder. Meer infomatie vind je op deze pagina.

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel is een groepsbehandeling voor ouders en kinderen die verwikkelend zijn in een vechtscheiding. Het welzijn van de kinderen wordt hierin steeds centraal gezet. In acht sessies werken de ouders aan het doorbreken van bepaalde patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen werken in een aparte groep rond hun beleving van hun scheidende ouders in de vorm van tekeningen, theater, rollenspellen ed.

In Limburg wordt ‘Kinderen uit de knel’ gedragen door een samenwerkingsverband van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg, CGG LITP en CAW Limburg. Aanmelden kan enkel na doorverwijzing via een rechtelijk vonnis of maatregel. 
Aanmelden kan via mail: kinderenuitdeknel@cawlimburg.be

Meer info in de downloads hiernaast en op kinderenuitdeknel.be  

Begeleiding bij opvoedingsvragen

Kinderen en jongeren opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van een gezin. Heb je als volwassene vragen of twijfels over de opvoeding of zijn er conflicten en problemen tussen jou en de kinderen, dan kan je in een CAW terecht om hierover te praten.

Heb je behoefte aan professionele hulp dan kan je in het CAW terecht voor opvoedingsondersteuning. Ook bemiddeling bij conflicten in het gezin zijn mogelijk.

Begeleiding bij geweld en misbruik

Geweld of misbruik in een gezin is erg moeilijk bespreekbaar. Nochtans is het een probleem dat vele gezinnen treft.

Ben jij of iemand in je gezin slachtoffer van geweld, mishandeling of misbruik? Dan is het belangrijk dat je weet dat je terecht kan in een CAW. We weten hoe moeilijk deze stap is en je vaak ook het gevoel zal hebben dat je erg veel te verliezen hebt.

We zijn er voor jou en je gezin en zullen alles doen met aandacht voor jou en iedereen om wie je geeft. Elke stap kan volledig anoniem en vrijwillig. Je bepaalt zelf wat voor jou wel en niet kan. We kunnen je steun en bescherming bieden en je vertellen waarop je beroep kan doen. Meer informatie over begeleiding bij geweld en misbruik vind je op deze pagina.

Nood aan begeleiding? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met het volwassenenonthaal in één van de vier CAW -huizen te Hasselt, Genk, Overpelt of Sint-Truiden.

Je kan er terecht op het telefoonnummer 011 21 20 20 of via onthaal@cawlimburg.be.