CAW Limburg

U bent hier

Begeleiding van gedetineerden en familie

Een opsluiting in een gevangenis brengt heel wat vragen en problemen mee voor wie van zijn vrijheid is beroofd, maar ook voor wie achterblijft: partner, ouders, kinderen,…

Hulpverleners van het CAW bieden hulp en begeleiding, zowel binnen de gevangenismuren aan gedetineerden, als buiten de muren aan familie en andere betrokkenen. Als CAW werken we in deze gevangeniscontext onafhankelijk van andere diensten, gratis en anoniem.

Voor wie?

 • Verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven
 • Familie en andere naastbestaanden van mensen die in de gevangenis verblijven

Nood aan begeleiding? Of wil je meer informatie?

Neem contact op met het onthaal op het nummer 011 21 20 20.

Wat doen we?

Met de het begeleidingsaanbod willen we je aanmoedigen en versterken om opnieuw greep te krijgen op je eigen leven, zowel in de gevangenis als nadien terug in het gewone leven.

 • We zijn een aanspreekpunt voor iedereen die als verdachte of dader in aanraking komt met justitie
 • Je kan bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning
 • Indien je dit wenst verwijzen we je door naar het ruimere hulpverleningsaanbod binnen het eigen CAW of in andere organisaties

Individuele begeleiding

We bereiden je voor op het zich opnieuw integreren in de samenleving, na de periode in de gevangenis. Dit betekent zowel

 • Je begeleiden om de periode in de gevangenis zo goed mogelijk door te komen: hoe wil jij je leven in handen nemen in de gevangenis.
 • Samen met jou een toekomstproject uitwerken: hoe wil jij je leven opnieuw in handen nemen na de detentie?

We hebben in deze begeleiding aandacht voor de samenhang

 • tussen alle aspecten die in je leven voor jou van belang zijn: je familie, werk, vrienden,…
 • tussen de manier waarop jij in het leven staat en onderliggende gewoonten, overtuigingen en verwachtingen die je hebt.
 • tussen alle behoeften die je hebt.

In deze begeleiding kan er ook rechtshulp worden geboden, of begeleiding bij het omgaan met financiële problemen.

De hulverlener van het CAW coördineert het hulpverleningstraject van jou in de gevangenis en stemt af met de andere diensten in de gevangenis.

 • De CAW-hulpverlener is voor jou een centraal ankerpersoon
 • Op die manier is er voor jou een begeleidingsaanbod dat aansluit bij jou noden
 • Wij doen hierin niks zonder jou beslissing. Jij kiest zelf of het CAW deze coördinerende rol voor je opneemt.

Begeleiding van naastbestaanden

 • We informeren adviseren iedereen in de nabije omgeving van de verdachte of dader. Immers, deze situatie heeft een grote impact op het leven van partner, kinderen, ouders, vrienden,… Vaak gaat dat over strafrechtelijke thema’s. Maar je kan zeker ook met administratieve en andere vragen bij ons terecht als familie, partner of vriend(in) van een gedetineerde
 • We ondersteunen je in deze moeilijke periode. We geven je de ruimte om in een vertrouwelijke omgeving je verhaal te vertellen.
 • Indien je dit wenst verwijzen we je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening en helpen je om de stap te zetten naar deze diensten. We bieden bijvoorbeeld geen intensieve begeleiding of therapie maar kunnen je wel toeleiden naar een dienst in de regio.

Organisatieondersteuning

Als organisatieondersteuner zal een CAW-medewerker ervoor zorgen dat in een gevangenis er voor iedere gedetineerden een aanbod is van hulp- en diensterverlening.

 • We zorgen voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partners in de gevangenis
 • We coördineren  en organiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod in een gevangenis. Op deze manier zorgen we dat er voor alle gedetineerden een aanbod is op vlak van onderwijs, voorbereiding op tewerkstelling, gezondheidzorg, sport, cultuur en hulpverlening.

Hoe werken wij?

 • Wij werken zowel in als buiten de gevangenis. In de gevangenis kan je ons aanspreken met elke vraag die je hebt. In individuele gesprekken gaan we met jou op zoek naar passende antwoorden.
 • Alle hulp die het CAW aanbiedt is vrijwillig. Jij geeft aan wat je wel en niet nodig hebt en waaraan je wil werken in de begeleiding.
 • We werken stap voor stap en jij bepaalt het tempo
 • Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert
 • Wij werken nauw samen met de directie en het personeel in de gevangenis en de andere hulp- en dienstverleners in de gevangenis.
 • We bespreken in de begeleiding ook wat het misdrijf betekent voor alle betrokkenen, ook voor het slachtoffer. We ondersteunen je om bewust keuzes te maken
 • We  werken vaak met vrijwilligers voor individuele bezoekers aan gedetineerden of voor het ondersteunen van activiteiten in de gevangenis, zoals lesmomenten, creatieve ateliers en kinderactiviteiten
 • We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding: familie, vrienden, buurt