CAW Limburg

U bent hier

CAW Limburg geeft ervaring in bemiddeling door aan brede werkveld

28.02

CAW Limburg geeft ervaring in bemiddeling door aan brede werkveld

 

Hasselt - CAW Limburg, Team Bezoekruimte/Bemiddeling, organiseerde voor een tweede keer het vormingsmoment ‘Samen met kind en ouders door een (v)echtscheiding - Handvaten voor de hulpverlener’ in de raadzaal van het Provinciehuis in Hasselt. Opnieuw meer dan 80 geïnteresseerden schreven zich hiervoor in.

 

Bemiddeling werd uitvoerig belicht vanuit het oogpunt van de personen in (v)echtscheiding, de kinderen en de hulpverlener.

 

Het publiek dekte een wijd spectrum van instellingen en organisaties die op een directe of minder direct manier met (v)echtscheidingen te maken kunnen krijgen. Zo waren er mensen uit de Bijzondere Jeugdzorg, OCMW’s, CLB’s, Justitiehuizen, advocaten, CKG’s, erkende bemiddelaars, scholen ed.

 

Teambegeleider Ann Vande Voorde: ‘Tijdens Madiatonweek (oktober 2017) moesten we meer dan 50 personen op een wachtlijst noteren. De nood aan een bijkomende vormingsdag was duidelijk groot. Het bevestigt trouwens onze voeling met het werkveld: de vraag van hulpverleners naar vorming rond bemiddeling is ontzettend groot. Deze vorming legt de focus op praktische handvaten in het omgaan met scheidende ouders, met in het bijzonder: de aandacht voor het kind in het gehele proces.’

 

Met meerdere erkende bemiddelaars binnen de organisatie werd de afgelopen jaren ontzettend veel expertise vergaard binnen CAW Limburg. Deze expertise en praktijkervaringen worden nu doorgegeven naar het bredere werkveld.