CAW Limburg

U bent hier

Crisis?

Een crisis is voor iedereen, jong en oud, erg ingrijpend. Al het houvast dat er was lijkt niet meer vanzelfsprekend.

De oorzaak van die crisis kan heel verschillend zijn: je bent slachtoffer van geweld, je staat op straat,… Maar de manier waarop je naar de toekomst kijkt is meestal dezelfde. Het is voor jou  niet meer  houdbaar. Je beseft op dat moment meer dan ooit dat het echt anders moet.

Grijp je vast aan dat gevoel en zoek hulp om je situatie te veranderen.

In elke regio werken de verschillende CAW's samen met heel wat andere organisaties om oplossingen te bieden in dergelijke crisissituaties.

CAW Limburg organiseert 2 soorten crisishulp:

1. gericht op minderjarigen

2. gericht op meerderjarigen met een acuut probleem van dakloosheid: alleenstaand, koppels, gezinnen

Het crisismeldpunt voor minderjarigen is voor professionele verwijzers te bereiken op het telefoonnummer 089 70 03 70.

Verwijzers van personen met een acuut probleem van dakloosheid kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de Directe Opvang op het telefoonnummer 011 28 38 73. Klik hier voor verdere info. 

Blijf er niet alleen mee zitten

Zwijg er niet over. Je hebt het recht om jezelf te beschermen. Het is belangrijk om hulp te zoeken, er niet alleen mee te blijven. Neem contact met ons op.

In een crisissituatie kan je nood hebben aan verschillende zaken:

  • weten waar je terecht kan voor een tijdelijke rustperiode,
  • eerste opvang,
  • een snel advies,
  • opstarten van gesprekken om op dat kritische moment te zoeken wat je wil veranderen,
  • een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp,...

Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zullen we steeds samen met jou  kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.

Uiteraard kan je overdag ook gebruik maken van het volledige aanbod in een CAW:

  • je kan contact telefonisch, per mail en via chat contact opnemen met het CAW, je kan er je zorgen delen, samen zoeken naar een aanpak die voor jou haalbaar is.
  • Indien je verdere en intensievere hulp nodig hebt kan je in samenspraak met een hulpverlener kiezen voor individuele of gezinsbegeleiding in een CAW

 

Samen kijken welke actie nodig is

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijken we eerst samen met jou welke actie er nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg!

Vergeet niet:

- Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101

- Heb je dringend medische hulp nodig, bel onmiddellijk het alarmnummer 112

- Heb je vooral behoefte aan een luisterend oor, dan kan je dag en nacht (ook anoniem) telefonisch contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106.  

 

Crisisjeugdhulp: professioneel en bezorgd

In elke provincie zijn crisisnetwerken: jeugdhulpvoorzieningen uit verschillende sectoren die in de regio samen een vangnet vormen voor minderjarigen in een crisissituatie.

Ben je hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) en kom je in contact met kinderen en jongeren in een crisissituatie? 

Dan kan je terecht voor informatie, advies, ondersteuning bij het crisismeldpunt van integrale jeugdhulp op het nummer 089 70 03 70.

Op dit crisismeldpunt wordt samen met jou, hulpverlener, de situatie verhelderd en besproken welke verdere stappen je, in contact met de jongere en zijn of haar gezin kan zetten. Er kan ook vervolgens gekozen worden voor verschillende vormen van crisishulp: crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang. Meer info over crisisjeugdhulp vind je op de websites van Integrale jeugdhulp en Jongerenwelzijn. Meer info over het crisismeldpunt in Limburg vind je op deze infofiche.

Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie. Dan kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener toestappen die, met jouw toestemming, hulp kan vragen via dit meldpunt.