CAW Limburg

U bent hier

Begeleiding bij financiële problemen

Kan je amper de eindjes aan elkaar knopen met je budget? Vind je het erg moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren zonder in de problemen te geraken? Of ben je helemaal het overzicht kwijt en dreigen er schulden te ontstaan? Zoek je professionele hulp om je financiële situatie weer op orde te krijgen of om je uitgaven beter onder controle te krijgen? Dan helpen we je in ons CAW graag weer op weg!

Wat we doen in deze begeleiding hangt af van je persoonlijke situatie. Heb je al dan niet schulden? Wat zijn je verwachtingen? Welke steun krijg je vanuit je omgeving?

Budgetbegeleiding

Vind je het moeilijk om je inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en wil je hierbij hulp? Dan kan je in ons CAW terecht voor budgetbegeleiding. Je hoeft helemaal geen schulden te hebben om deze stap te zetten.

Schuldbemiddeling

Heb je schulden bij één of meerdere schuldeisers, dan kan je bij ons CAW terecht voor schuldbemiddeling. Een erkend schuldbemiddelaar zal bij jouw schuldeisers bemiddelen om te komen tot schuldvermindering of een afbetalingsplan dat je toelaat om op een menswaardige manier te leven.

Hulp bij Collectieve schuldbemiddeling

Collectieve schuldbemiddeling is een regeling onder toezicht van een rechter. De rechter stelt dan een erkend collectieve schuldbemiddelaar aan. Hij/zij zal in overleg met jou en je schuldeisers een oplossing zoeken voor je schulden. Ons CAW doet dit nooit zelf omdat wij het belangrijk vinden om mensen hulp te bieden op vrijwillige basis.

Wil je een aanvraag doen voor collectieve schuldbemiddeling dan kan je bij ons CAW terecht voor meer informatie. Wij kijken samen na of je hiervoor in aanmerking komt en helpen je de nodige stappen te zetten voor de aanvraag. Ook als je al in collectieve schuldbemiddeling zit  kan je in ons CAW terecht voor begeleiding en ondersteuning, indien mogelijk in samenwerking met de collectieve schuldbemiddelaar. Indien je dit wenst kunnen we je budgetbegeleiding aanbieden om je te helpen rondkomen met je leefgeld. Indien nodig helpen we je om je belangen te verdedigen bij de collectieve schuldbemiddelaar.

Omdat financiële moeilijkheden vaak samengaan met andere vragen en problemen zullen we tijdens al onze begeleidingen ook hiervoor de nodige tijd vrij maken. Welke zijn de moeilijkheden die je ondervindt? Wat heeft deze veroorzaakt? Wat zijn de gevolgen voor je leven, je gezin, je relaties? We willen je graag op zo'n manier ondersteunen dat je in de toekomst zelf meer greep krijgt op je leven en zo financiële problemen kunt beperken of voorkomen.

De hulpverlening in ons CAW is steeds gratis.

Nood aan financiële begeleiding? Of wil je meer info?

Neem dan contact op met het Algemeen Onthaal van CAW Limburg

Je kan terecht op het telefoonnummer 011 21 20 20 of via onthaal@cawlimburg.be. De inloopmomenten in onze regiohuizen kan je hier raadplegen.