CAW Limburg

U bent hier

Verblijf met begeleiding

CAW Limburg organiseert voor verschillende kwetsbare groepen tijdelijk verblijf in kleine centra in combinatie met begeleiding. Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. Er is een maximumdagprijs vastgelegd. Als je niet over voldoende inkomen beschikt zal een OCMW deze verblijfkosten voor je betalen.

Nood aan opvang?

Contacteer het onthaal via het nummer 011 21 20 20 of via mail onthaal@cawlimburg.be 

Verkeer je in een crisissituatie ? Contacteer dan het team Directe Opvang via het nummer 011 28 38 73. Je kan hier 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht.

Directe Opvang

Het team Directe Opvang staat in voor de opvang van (alleenstaande) mannen en vrouwen, koppels, gezinnen, ... die zich in een crisissituatie bevinden. Er wordt voorzien in opvang gedurende maximaal 21 dagen met het oog op een veranderingstraject. Voor systemen met kinderen wordt de opvang zo kort mogelijk gehouden en geldt de termijn van 21 dagen niet en dient er dus zo snel mogelijk een alternatief gevonden te worden. De Directe Opvang is gelegen in Hasselt (Salvatorstraat 12) en is 24/7 bereikbaar via het nummer 011 28 38 73.

Na een telefonisch crisisonthaal zal geoordeeld worden of er al dan niet sprake is van een crisissituatie. In bevestigend geval zal je worden opgenomen in ons centrum. Tijdens de volgende 3 dagen zal een uitgebreide crisisintake opgestart worden waarna een persoonsgerichte crisisbegeleiding zal uitgewerkt worden. Dit traject zal maximaal 21 dagen tellen.

Opvang met begeleiding

In opvangcentra voor mannen, vrouwen, jongvolwassenen en gezinnen wordt een tijdelijk verblijf aangeboden, verbonden met individuele of gezinsbegeleiding. Meestal leef je in deze centra in groep. Je krijgt er hulp bij dagelijkse activiteiten en in groep leer je ook veel van elkaar. In de begeleiding in het centrum wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van je financiën, tewerkstelling, gezondheid en het opbouwen van een netwerk aan bod komen. Je spreekt er met de hulpverlener over haalbare toekomstplannen.

Zorgwonen

Dit begeleidingsaanbod richt zich speciaal naar thuisloze ouderen. Wanneer je als thuisloze oudere zorgbehoevend bent, kan je soms nog niet terecht in de ouderenzorg. Het CAW geeft hierop een antwoord met ‘zorgwonen’. Je krijgt in een kleinschalig opvangcentrum lichamelijke zorg, huishoudelijke hulp, hulp bij dagelijkse activiteiten en verpleegkundige hulp. Op deze manier kan je in een vertrouwd en veilig milieu verder leven.

Vluchthuis

Ben je slachtoffer van geweld of leef je in de dreiging ervan en heb je daardoor nood aan een veilig adres? Dan kan een vluchthuis een antwoord bieden op je moeilijke situatie.

Door dit beschermd adres en de aanwezigheid van begeleiding en medebewoners, heb je  een tijdelijk verblijf waar je veiligheid en rust kan vinden. De medewerkers zullen je ondersteunen bij de stappen die je wil zetten. Je krijgt er informatie en advies over de mogelijkheden die je hebt als slachtoffer en je kinderen, de stappen die je kan zetten om het geweld te doen stoppen.