CAW Limburg

U bent hier

Problemen voorkomen

Het CAW wil niet alleen werken aan het oplossen van problemen. Het wil ook werken aan het voorkomen van die problemen.

Vormingen

CAW Limburg organiseert verschillende vormingen of groepswerking in het kader van preventie.

Voor volwassenen

Dit aanbod is variabel. Zo kwamen in verleden bijvoorbeeld 'Weerbaarheid voor slachtoffers van partnergeweld', 'Agressiebeheersing in een (ex)partnerrelatie', 'Echtscheiding' aan bod. 

Voor jongeren

Ook voor jongeren heeft  het JAC een vormingsaanbod over thema’s die bij hen leven, zoals relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Via verschillende methodieken leren kinderen en jongeren nadenken over hun eigen gedrag en houding, leren hun mening hierover vormen en  uiten. Meer info vind je op de jongerensite van CAW Limburg.

Voor professionelen

CAW Limburg zet in op expertisedeling, waar inzichten en achtergrondinformatie worden gedeeld over specifieke thema’s, zoals partnergeweld, slachtoffer zijn, mensen in echtscheidingssituatie of thuisloosheid. Vaak is er ook aandacht voor de achterliggende visie, specifieke methoden in de hulp en de manier waarop men drempels kan verlagen of problemen kan voorkomen.

Ervaringen uit de hulpverleningspraktijk kan op vraag gedeeld worden op studiedagen, in overleg met welzijnspartners, door het aanbieden van coaching,…

Projecten en acties

Er lopen ook een aantal projecten en acties in het kader van preventie, die gebaseerd zijn op een initiatief van of een samenwerking met een CAW.

  • Kinderen uit de Knel

Signalering

Wij willen ook signalen geven aan het brede publiek en de beleidsmakers over wat wij in de dagelijkse praktijk opmerken. Evoluties die ons verontrusten of bepaalde vragen die steeds meer voorkomen in ons onthaal. We doen dit door duidelijke standpunten in te nemen en die naar buiten te brengen. Steeds met het oog op welzijn. Jouw welzijn, en dat van alle anderen in de samenleving.