CAW Limburg

U bent hier

vrijwilligers team vluchtelingen

Organisatie
vzw CAW Limburg
Plaats van tewerkstelling
Limburg
Solliciteren voor
Type
Vrijwilliger
Regime

Vrijwilligers ter ondersteuning van de hulp aan vluchtelingen

CAW Limburg vzw biedt in de hele provincie laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Het team vluchtelingen is op zoek naar vrijwilligers voor de ondersteuning van hun dagelijkse werking in de begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Wij zoeken hulp in de verschillende taakgebieden die hieronder beschreven worden en waarbij vrijwilligers hun voorkeur mogen aangeven.

Omschrijving taken

Deelgebied wonen:

  • Ondersteuning bij het geven van de algemene info ‘wonen’ aan groepen vluchtelingen in de opvangcentra
  • Ondersteuning in het zoeken naar een betaalbare woning
  • Ondersteuning in de integratie in de samenleving vertrekkend vanuit de woonsituatie

Deelgebied psychosociale begeleiding:

  • Ondersteuning bij het geven van de algemene info ‘psychosociale begeleiding’ aan groepen vluchtelingen in de opvangcentra
  • Ondersteuning bij het groepsaanbod
  • Ondersteuning in het welbevinden d.m.v. geregeld sociaal contact met de vluchtelingen

De concrete uitvoering van je vrijwilligerswerk gebeurt steeds in samenspraak met de hulpverlener en de cliënt. Wij organiseren bij de start een infomoment en een vormingsmoment. Tijdens je engagement mag je rekenen op ondersteuning in groep en aangepaste opleiding.
Je krijgt een vrijwilligerscontract en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Interesse?

Neem dan contact op met CAW Limburg, team vluchtelingen
Ronny Mouton, ronny.mouton@cawlimburg.be, 089/57 31 01 of 0476 96 94 63.
Met elke kandidaat-vrijwilliger plannen we een kennismakingsgesprek en aan de hand van je interesse en kwaliteiten kunnen we dan bekijken waar je kan worden ingezet.

Gepubliceerd op 23.03.2016