CAW Limburg

U bent hier

Woonbegeleiding

Dreig je je woning te verliezen of kan je de huur niet langer betalen? Wil je informatie over goedkoper wonen of advies bij je woonprobleem? Laat de kwaliteit van je woning te wensen over? Vind je de stap naar zelfstandig wonen erg groot?

Een betaalbare en comfortabele woning is voor iedereen erg belangrijk. Hulp krijgen bij het zoeken of behouden van een woning, het bemiddelen bij woonproblemen en ondersteuning krijgen bij de stap naar zelfstandig wonen kan voor jou noodzakelijk zijn om je leven weer op het spoor te krijgen.

Het CAW biedt begeleiding bij woonproblemen.

Preventieve woonbegeleiding

Wanneer er problemen zijn met je woonsituatie kan een OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij of andere verwijzer dit probleem signaleren bij een CAW.

Het CAW biedt je dan begeleiding aan, met de bedoeling om met jou te werken aan die aspecten die nodig zijn om je woning te kunnen behouden. We zullen je hierbij ondersteunen en je belangen verdedigen naar andere diensten.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen werken we samen met jou aan de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Deze begeleiding kan je zowel krijgen wanneer je een woning huurt bij een CAW als op de private huurmarkt.  In deze begeleiding willen we voorkomen dat je beroep moet doen op een tijdelijk verblijf in een opvangcentrum. Er is aandacht voor alle problemen waarmee je geconfronteerd wordt: psychisch, relationeel, financieel, materieel en sociaal.

Begeleid zelfstandig wonen

Is de stap als jongvolwassene om alleen te gaan wonen erg groot, dan kan je een intensief programma krijgen van begeleiding en training. Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te wonen. We werken tegelijk aan meerdere problemen die een invloed op  je leven hebben:  Zowel materiële en praktische problemen als niet-materiële zoals relaties, je goed voelen en contacten in je omgeving komen aan bod.

Opvang met woonbegeleiding

Wanneer zelfstandig of begeleid wonen niet haalbaar is, kan je in het CAW terecht voor een tijdelijk verblijf in een opvangcentrum. Vaak gaat dit om leven in groep. Er zijn zowel opvangcentra voor mannen, voor vrouwen als voor gezinnen. Dit tijdelijk verblijf wordt steeds gecombineerd met een integrale individuele begeleiding waarin zowel aandacht is voor materiële en praktische problemen als niet-materiële problemen waarmee je te maken hebt.

Nood aan woonbegeleiding? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Algemeen Onthaal van CAW Limburg

Je kan terecht op het telefoonnummer 011 21 20 20 of op onthaal@cawlimburg.be. De inloopmomenten in onze regiohuizen kan je hier raadplegen.